YEO'S Scholarship Awards Contest 2008

YEO'S Scholarship Prizes
YEO'S Scholarship - How to Enter - Step 1 Tìm nước uống YEO’S có bán tại các Siêu thị Á châu địa phương.
 
YEO'S Scholarship - How to Enter - Step 2 Điền đầy đủ vào đơn đăng ký tìm thấy trên các sản phẩm YEO’S và đính kèm với câu trả lời ngắn gọn của bạn.
 
YEO'S Scholarship - How to Enter - Step 3 Gửi mẫu đơn ghi danh đến:
YEO'S Scholarship Awards 2008
YHS Trading (USA) Inc.
755 Epperson Dr.
Industry, CA 91748-1335 U.S.A.

YEO'S Scholarship Winner - Julia

"Nhờ Giải thưởng hạng nhất $1,000 của YEO’S, tôi sẽ có thể trả chi phí cho ít nhất là hai phần ba sách giáo khoa đại học của tôi…Tôi rất cám ơn YEO’S."

— Julia Ma

 
YEO'S Scholarship Winner - Sandra

"Tôi thích Sửa đậu nành (Soymilk) và Trà hoa cúc. Tôi thật may mắn đã trúng giải …$100. Uớc gì con trai và con gái tôi [lại] trúng giải…lần nữa để giúp vào việc học tương lai của các cháu"

— Sandra Yen

 
YEO'S Scholarship Winner - Becky

"…theo học Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế (College of Art and Design).  Học bổng này nhất định sẽ giảm bớt gánh nặng [tài chính] và giúp tôi đạt mục tiêu giáo dục của tôi."

— Becky Tran


Please visit your local Asian Supermarket

YEO'S Asian Drinks
The Moment is YEO'S
Question, comments about YEO'S Scholarship?
YEO'S Scholarship Awards (Chinese Language Site) YEO'S Scholarship Awards (Vietnamese Language Site)